• НАУЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ: - педагогически науки - филологически науки - икономически науки

    подробно
4
години
13
броя
236
научни статии

НОВИНИ

CROSSREF И DOI

От 2020 г. всички статии на “НАУЧЕН ВЕКТОР НА БАЛКАНИТЕ“ са цитирани в Crossref с възлагане на DOI. DOI (Digital Object Identifier) ​​е идентификаторът на ...

DOAJ

От 24 декември 2020 г. “Научен вектор на Балканите” е индексирано в DOAJ. Directory of Open Access Journals е водеща международна база от списания с ...

Етическите правила

Редакцията на списанието потвърждава своята съпричастност към ”Етическите правила, отнасящи се до публикациите в списанията и техните рецензии”…