DOAJ

DOAJ

  • Post by:
  • 28.12.2020
  • Comments off

От 24 декември 2020 г. “Научен вектор на Балканите” е индексирано в DOAJ.

Directory of Open Access Journals е водеща международна база от списания с отворен достъп. DOAJ се отличава със строги критерии за подбор на списания, високи стандарти за качество и задълбочена проверка на данните.

Мисията на DOAJ е да увеличи видимостта, достъпността, репутацията, употребата и въздействието на качествени, рецензирани, отворени научни списания по целия свят, независимо от дисциплината, географията или езика.

Днес независимата база данни съдържа 15667 списания с отворен достъп, обхващащи всички области на науката, технологиите, медицината, Обществените и хуманитарните науки.

Categories: Uncategorized