Редакционни такси

Поместването на статия в списанията е платено (изключение се прави за докторанти и аспиранти):

електронния макет на списанието таксата за право участие представлява 103 лева за статия.

Таксата за право участие се извършва едва след като получите съобщение, че статията е приета за публикуване. Авторите изпращат на адреса на списанието скриншот или сканирано копие от на извършеното плащане:

  • Фамилия_плащане_град (например: (Иванов_плащане_Пловдив)

Банкови реквизити (за български автори)

„Научен хронограф” ЕООД

„Райфайзен банк”; Raiffeisen Bank”; Пловдив 4000

BIC: RZBBBGSF

IBAN: BG60RZBB91551009820790

В сканираното копие за плащане задължително укажете (публикация на научна статия).